607 665 737
j.sobczak@sobczak-kbr.pl
Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

Outsourcing Głównego Księgowego

Napisz do nas

Outsourcing Głównego Księgowego

Wychodząc naprzeciw zmianom rynkowym stworzyliśmy usługę, której założeniem jest usprawnienie bieżącej działalności i redukcja kosztów związanych np. z tworzeniem nowych miejsc pracy, wynagrodzeniami czy szkoleniami kadry.

Dzięki naszej usłudze, w przypadku braku fachowej kadry czy czasowej niedyspozycji pracowników, właściciele firm będą mieli zapewnione bezpieczeństwo własnych interesów. Powierzenie zadań księgowych zewnętrznemu specjaliście jest po prostu wygodne i pozwala również na oszczędność czasu oraz daje możliwość skupienia się na głównych obszarach działalności firmy.

Wszystkie nasze usługi poparte są bogatą wiedzą i doświadczeniem zawodowym Biegłych Rewidentów, którzy aktywnie uczestniczą w usługach realizowanych przez Kancelarię.