607 665 737
Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

Aktuelles

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment) dla kogo będzie obowiązkowy od stycznia 2019 r. ?

Donnerstag, 14 Juni 2018 08:51

Rząd w dniu 7 maja 2018 r. przyjął wniosek do Komisji Europejskiej, który ma umożliwić Polsce ewentualne zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT.

Obowiązek zastosowania tej formy rozliczenia płatności miałby dotyczyć jedynie transakcji w tych branżach, w których zostały zidentyfikowane istotne oszustwa w podatku VAT. Ministerstwo Finansów chciałoby, aby mechanizm podzielonej płatności dotyczył transakcji objętych obecnie mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną. W przypadku pozostałych transakcji mechanizm ten nadal ma być dobrowolny.

Przypominamy, że fakultatywna forma split payment w VAT będzie obowiązywać już od 1 lipca 2018 r., a obecny wniosek złożony do Komisji Europejskiej to kolejny etap mający na celu uszczelnianie systemu podatkowego i zmniejszani luki w VAT.

Akceptacja wniosku przez Komisję Europejską a następnie Radę Unii Europejskiej dałaby Polsce możliwość, aby już w 2019 r. skorzystać z przewidzianego w nim rozwiązania.