607 665 737
Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

Aktuelles

Podzielona płatność VAT – Sejm uchwalił wprowadzenie split payment

Dienstag, 21 November 2017 08:03

Sejm w dniu 9 listopada 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment (ang.).

Przepisy mają obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.

Głównym założeniem tego mechanizmu jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębny „rachunek VAT”. Z tego odrębnego rachunku VAT podatnik będzie mógł wyłącznie płacić VAT naliczony wynikający z faktur zakupu oraz mógłby opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego. Ponadto, na rachunek VAT podatnik mógłby otrzymywać zwroty nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego w przyspieszonym terminie.

O stosowaniu tego mechanizmu będzie decydował wyłącznie nabywca towarów i usług, a sprzedawca będzie miał ograniczone możliwości, żeby uniknąć podzielonej płatności.

Podzielona płatność będzie realizowana wyłącznie w złotych polskich i na konto prowadzone w walucie polskiej. Do rachunków bankowych rozliczeniowych będą tworzone rachunki VAT objęte mechanizmem podzielonej płatności. Bank będzie informował posiadacza rachunku rozliczeniowego o numerze rachunku VAT oraz o zasadach i terminie informowania o saldzie na tym rachunku, co oznacza, że inne podmioty nie będą miały wiedzy na temat nr rachunku VAT kontrahenta.