Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

News

Elektroniczna baza podatników VAT - czyli kolejne uszczelnienie VAT

Monday, 28 May 2018 14:05

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od towarów i usług, której główną zmianą jest stworzenie jednej bazy podatników VAT, mającej pozwolić przedsiębiorcom weryfikację swoich kontrahentów. Baza ta będzie bezpłatna i ma zawierać informacje dotyczące nazwy firmy, adresu prowadzenia działalności; numeru NIP i REGON; wykazu rachunków bankowych; daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Nowe przepisy zakładają też, że podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przelewów, które trafiły na rachunki inne niż wskazane w wykazie.

Baza ta pozwoli na uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz na zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału w karuzelach VAT-owskich

Zmiany w ustawie będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.