Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

News

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego

Friday, 22 November 2019 12:20

Trwa ostatni kwartał roku. Wiele firm stoi przed wyborem firmy audytorskiej do wykonania sprawozdania finansowego.

Badaniu podlega każda jednostka, która w poprzednim roku obrachunkowym osiągnęła 2 z 3 wielkości:

  • sumę bilansową stanowiącą 2.500.000 euro czyli 10 750 000 zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy 2018 co najmniej 5.000.000 euro tj. 21 500 000 zł,
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób.

Należy pamiętać, że wyboru firmy audytorskiej należy dokonać na 2 lata i na 2 lata podpisuje się umowę ( art. 66 ust.5 UoR)

Jeśli chcesz już w marcu 2020 r. mieć zbadane sprawozdanie to jest to OSTATNI DZWONEK na dokonanie wyboru, gdyż biegli będą mieli już zajęte terminy!