607 665 737
j.sobczak@sobczak-kbr.pl
Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

Aktualności

Dokumentacja cen transferowych do końca września

wtorek, 27 luty 2018 11:56

Ministerstwo Finansów zamierza przedłużyć termin sporządzenia dokumentacji podatkowych i uproszczonych sprawozdań w sprawie cen transferowych. Przygotowany już został projekt rozporządzenia w tej kwestii, który ma wejść w życie do końca lutego 2018 roku.

Obecny termin na sporządzenie tej dokumentacji, wynikający ze znowelizowanych ustaw o podatkach dochodowych, ustalono na koniec trzeciego miesiąca po zakończenia roku podatkowego.

Termin ten jednak, jak informowali podatnicy, jest dla nich bardzo trudny do dotrzymania. Szczególnie, że sporządzenie dokumentacji odpowiadającej nowym zasadom wymaga zaangażowania dużej ilości osób, poświecenia czasu, a często również środków finansowych. Starając się sporządzić rzetelną dokumentację według nowych wymogów podatnicy natrafiają dodatkowo na trudności techniczne, związane z krótkim czasem na skompletowanie niezbędnych informacji do sporządzenia dokumentacji i sprawozdań.

Ministerstwo Finansów mając świadomość krótkiego czasu na złożenie sprawozdania i wynikające z tego trudności, przygotowało rozporządzenie. Zgodnie z nim sprawozdanie trzeba będzie złożyć do końca września. Zmiany dotyczyć mają dokumentacji sporządzanych za rok 2017 oraz 2018.