Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

Kancelaria/Biuro rachunkowe

Działamy w zgodzie z przepisami prawa oraz ogólnie przyjętymi standardami, co pozwala nam realizować usługi finansowo-księgowe na najwyższym poziomie. Współpracujemy ze średnimi, jak i dużymi podmiotami niezależnie od formy prawnej.

Nasza Kancelaria zajmuje się

  • prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz kadr i płac (w biurze, u klienta)
  • sporządzaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • badaniem sprawozdań finansowych
  • doradztwem rachunkowym
  • doradztwem podatkowym
  • doradztwem ekonomiczno-finansowym
  • obsługą niemieckich podmiotów

Gwarantujemy gruntowną wiedzę, jak również rzetelność i terminowość realizowanych usług.

Julita Sobczak Kancelaria Biegłych Rewidentów została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3533.

Działalność prowadzona przez Kancelarię objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług.