Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

Usługi niestandardowe

Napisz do nas

Indywidualne podejście pozwala nam znajdować rozwiązania w pełni odpowiadające potrzebom naszych Klientów. Dzięki temu możemy działać sprawnie i skutecznie oferując następujące usługi:
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe
 • przygotowanie analiz finansowych i wniosków kredytowych
 • rejestrację podmiotów gospodarczych
 • doradztwo związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc przy wyborze i wdrożeniu systemu  finansowo - księgowego
 • przegląd ksiąg rachunkowych
 • opracowanie polityki i zasad prowadzenia rachunkowości
 • szkolenia w zakresie rachunkowości i analizy finansowej
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań finansowych, ekonomicznych i księgowych
 • przygotowanie dowolnych, uzgodnionych z klientem, raportów i zestawień
 • opracowywanie biznesplanów
 • doradztwo ekonomiczno – finansowe
Zachęcamy do kontaktowania się z nami zawsze gdy borykacie się Państwo z problemami związanymi z szeroko rozumianymi finansami.