Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

Biegły Rewident

Napisz do nas

Nasza Kancelaria Biegłych Rewidentów w ramach usług audytorskich oferuje:
  • audyt wybranych pozycji sprawozdania finansowego
  • badanie planów przekształcenia
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • badanie (audyt) rocznych sprawozdań finansowych
  • przeglądy sprawozdań finansowych
  • przekształcanie sprawozdań finansowych z ustawy o rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  • przeglądy pakietów konsolidacyjnych

Specjalizujemy się w badaniach sprawozdań finansowych spółek z kapitałem niemieckim oraz raportowaniem wg HBII.

Posiadamy doświadczenie w opracowaniu ekspertyz dotyczących:

  • oceny systemu kontroli wewnętrznej,
  • oceny systemu rachunkowości,
  • prawidłowości przebiegu i rozliczania inwentaryzacji.