Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

Zespół

Potencjałem Kancelarii Biegłych Rewidentów Julita Sobczak są ludzie. Zdobyta wiedza podczas studiów, kursów i szkoleń, poparta wieloletnim doświadczeniem praktycznym dają gwarancję najwyższej jakości i profesjonalizmu. Starannie dobrany zespół pozwala nam realizować zadania stawiane przez naszych klientów. Oto część naszego zespołu

Julita Sobczak

Biegły Rewident (numer wpisu 9993). Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych. Swoje doświadczenie zdobyła w jednej z wiodących firm audytorskich, gdzie przez 11 lat przeszła kolejne szczeble kariery od asystenta do menedżera. Ukończyła europejskie studia Central European MBA w zakresie zarządzania w Berlinie. Od 2009 roku prowadzi z powodzeniem własną Kancelarię.
Zajmuje się między innymi przeprowadzaniem badań rocznych sprawozdań finansowych, audytów skonsolidowanych sprawozdań finansowych, audytów planu przekształceń spółek, audytów podatkowych, przeprowadzaniem analiz finansowych oraz opracowań ekonomicznych, doradztwem w zakresie rachunkowości i podatków. Specjalizuje się w obsłudze firm z kapitałem niemieckim, dzięki bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego, którym biegle się posługuje.

Julita uważa, że nie ma w życiu rzeczy niemożliwych, czy trudnych. Wyzwania jakich się podejmuje stają się dla niej inspiracją do dalszego rozwoju oraz doskonalenia jakości usług. Hołduje przekonaniu

„Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę.”

Telefon: 607 665 737

E-Mail: j.sobczak@sobczak-kbr.pl

Magdalena Głuszek

Biegły Rewident (numer wpisu 13314). Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz świadczenia innych usług z zakresu podatków i rachunkowości. Specjalizuje się w obsłudze Spółek kapitałowych, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego, sporządzaniu sprawozdań finansowych według polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości oraz w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych.

Magdalena jest osobą ambitną, rzetelną i bardzo zaangażowaną, starającą się na bieżąco poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Biegle włada językiem niemieckim. Ceni sobie bezpośredni kontakt z klientem, dla którego zawsze szuka najkorzystniejszych rozwiązań. W swojej pracy kieruje się zasadą

„Jeśli priorytety Klientów nie są naszymi priorytetami, nie mamy żadnych priorytetów.”

Telefon: 503 093 432

E-Mail: m.gluszek@sobczak-kbr.pl