Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

Aktualności

Zmiany – kasy fiskalne

sobota, 25 maj 2019 13:54

KASY FISKALNE - OBOWIĄZEK PODPISANIA OŚWIADCZENIA przez każdą osobę obsługującą kasę fiskalną w firmie

Z dniem 01 maja 2019 roku zmieniono rozporządzenie dotyczące Kas Fiskalnych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących), w którym wprowadzono obowiązek podpisania oświadczenia przez każdą osobę obsługującą kasę fiskalną w firmie, że zapoznała się z zasadami ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do ww. Rozporządzenia. Podpisane oświadczenie należy odłożyć do książki serwisowej kasy fiskalnej, a drugą sztukę wydać osobie obsługującej kasę.

TERMIN PODPISANIA: 31.05.2019

Za brak podpisanego oświadczenia przez osobę obsługującą kasę będzie groził mandat do 5000zł

PONADTO ZMIENIAJĄ  SIĘ OZNACZENIA LITEROWE NA KASIE FISKALNEJ, czas na zmianę do 31.07.2019 roku.