Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

Aktualności

Inwentura – kiedy, jak i kto?

piątek, 22 listopad 2019 11:09

Zbliża się koniec roku obrotowego, a co się z tym wiąże - obowiązek przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji.
Pamiętaj o zarządzeniu inwentaryzacyjnym! Co powinno się w nim zawierać?

  • terminy przeprowadzenia inwentaryzacji;
  • metodę inwentaryzacji, np. spis z natury czy potwierdzenia sald;
  • skład osobowy komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie musi zostać podpisane przez kierownika jednostki. Dokładne informacje znajdziesz w Ustawie o rachunkowości w Rozdziale 3.
Nie zapomnij! Środki trwałe inwentaryzuje się raz na 4 lata. Sprawdź, kiedy ostatnio zostały spisane w Twojej firmie!