Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

Aktualności

Zamknięcie roku 2019

czwartek, 21 listopad 2019 09:50

Zamknięcie ksiąg rachunkowych to dla księgowych wiele pracy, wątpliwości a często i trudnych decyzji. Sporządzenie rzetelnego i prawidłowego sprawozdania finansowego, które często podlega badaniu przez biegłego rewidenta przysparza wiele dodatkowych stresów.

Jeśli masz ograniczone możliwości czasowe czy pracownicze, chętnie wspomożemy Cię fachową pomocą, posiadającą odpowiednie doświadczenie i przygotowanie merytoryczne. Pomagamy również w sporządzeniu kłopotliwych dla księgowych części sprawozdań finansowych takich jak rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitałach czy sprawozdanie z działalności Zarządu.

Nie zwlekaj. Zadzwoń do nas. Na pewno Ci pomożemy.