607 665 737
Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

Aktualności

Jednorazowy odpis amortyzacyjny do kwoty 100 tys. rocznie – zmiany w podatku dochodowym od 12.08.2017 r.

środa, 30 sierpień 2017 07:27

Od 12.08.2017 r. jednorazowo amortyzowane mogą być niektóre fabrycznie nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 i 8 KŚT, jeżeli wprowadzone zostaną do ewidencji środków trwałych i spełniają poniższe warunki:

  1. ich wartość początkowa wynosi co najmniej 10.000 zł (zob. art. 22k ust. 15 pkt 1 u.p.d.o.f. oraz art. 16k ust. 15 pkt 1 u.p.d.o.p.), oraz

  1. ich wartość wynosi mniej niż 10.000 zł (lecz przekracza 3500 zł), jeżeli co najmniej tę kwotę wynosi łączna wartość początkowa dwóch lub więcej fabrycznie nowych środków trwałych nabytych przez podatnika w roku podatkowym (zob. art. 22k ust. 15 pkt 2 u.p.d.o.f. oraz art. 16k ust. 15 pkt 2 u.p.d.o.p.);

Przykład: Podatnik zakupi w październiku 2017 r. fabrycznie nowy środek trwały klasyfikowany w grupowaniu 6 KŚT z 2011 r., którego wartość początkowa wynosi 5500 zł, zaś w listopadzie 2017 r. – fabrycznie nowy środek trwały klasyfikowany w grupowaniu 8 KŚT z 2011 r., którego wartość początkowa wyniesie 7000 zł. W tej sytuacji prawo do jednorazowej amortyzacji obu środków trwałych na podstawie przepisów art. 22k ust. 14-21 u.p.d.o.f. (oraz art. 16k ust. 14-21 u.p.d.o.p.) podatnik uzyska dopiero w listopadzie 2017 r. (w związku z zakupem drugiego fabrycznie nowego środka trwałego o wartości przekraczającej 3500 zł i osiągnięcia przez wartość obu środków trwałych limitu 10.000 zł).